poskela_header_2

Mistä alkaa radikaali innovaatio­projekti?

Soitosta Jarno Poskelalle. Entinen maajoukkuetason yleisurheilija sparraa eturivin yrityksiä kohti huippusuorituksia.

Jarno kertoo olleensa aina kiinnostunut uuden kehittämisestä ja uusien ratkaisujen löytämisestä. Asiakkaidensa kanssa hän liikkuu radikaalien innovaatioiden, ennakointityön, palvelumuotoilun, innovaatiokiihdyttämöjen ja kokeilukulttuurin parissa.

Väitöskirjaa innovaatioprosessin johtamisesta tehdessään hän kampasi tarkasti läpi suomalaista teollisuutta innovaatiotoiminnan näkökulmasta. Lisäksi hän analysoi maailman johtavien yritysten innovaatiokäytäntöjä Standfordin yliopistolla. On prosesseja, osaavia ihmisiä ja rahaakin, mutta kaikki eivät onnistu. Jarno huomasi, että kolme piirrettä yhdistää edelläkävijäyrityksiä.

– Innovatiivisissa yrityksissä on hyvä draivi, joka vie eteenpäin. Taustalla on aina yksi tai useampi innostunut ja asiaansa uskova ihminen. Näissä yrityksissä ei tyydytä tavanomaiseen kehittämiseen, vaan ollaan valmiita ottamaan suuriakin riskejä radikaalien innovaatioiden puolesta. Lisäksi innovaatiotoimintaan suhtaudutaan sprintin sijaan kuin maratoniin: mitä mullistavampi idea, sitä kauemmin aikaa se vie kehittyäkseen toimivaksi innovaatioksi.

Jarnon kokemuksen mukaan kaikkein rohkeimmat ideat tapetaan monesti liian nopeasti. Siksi niiden turvaksi on luotava aika, paikka ja prosessi, jossa niillä on mahdollisuus kehittyä. Jarno listaa Innotiimi-ICG:n vahvuudeksi satsauksen konkreettisiin malleihin ja tapoihin, joilla saadaan todistetusti aikaan käytännön tuloksia. Tällaisia ovat mm. RadiCamp ja Innovation Accelerator -ohjelmat, joissa läpimurtoon tähtääville innovaatioille luodaan optimaaliset olosuhteet.

– Innovatiiviset ratkaisut eivät synny väkisin puristamalla, vaan niiden taustalla tarvitaan selkeän prosessin lisäksi vapaata haudutteluaikaa. Näiden oikeanlainen vuorottelu ja rytmitys on toimivan innovointiprosessin edellytys – välillä pitää potkia eteenpäin ja toisinaan antaa siimaa. Pyrin aina kiteyttämään luovuuden ja innovatiivisuuden lainalaisuudet konkreettisiksi ohjeiksi ja helposti omaksuttaviksi toimintamalleiksi.

Urheilutaustasta on periytynyt pitkäjänteisyys ja huippusuoritusten tavoittelu myös työelämään: 15 vuodessa  Jarno on ehtinyt toimia innovaatiotoiminnan kehityskumppanina yli puolelle Suomen TOP-50-yrityksistä. Listalla on myös Euroopan Parlamentti sekä Suomen ja Viron valtionhallintoa.

Jarnon mukaan innovaatiotoiminnalla menee Suomessa tällä hetkellä sekä hyvin että huonosti.

– Suomessa on hyvä start up -henki. Esillä on paljon pieniä ja innovatiivisia yrityksiä, joissa tapahtuu paljon. Isoissa yrityksissä on herätty ruokkimaan sisäistä yrittäjyyttä. Samaan aikaan tilastot kertovat, että monen yrityksen t&k-panokset ovat kutistuneet. Tämä on huolestuttavaa.

Hänen mukaansa yrityksessä tulisi pysähtyä, jos nykyiset innovaatiotoiminnan tulokset eivät tyydytä. On toiveajattelua jatkaa asioiden tekemistä samalla toimintamallilla odottaen erilaista lopputulosta – jos halutaan parempia innovaatioita, on myös käytännön tekemisen muututtava.

– Siinä ei voi hävitä mitään, jos pyytää keskusteluapua tai sparrausta ulkoapäin. Autan ihmisiä ja organisaatioita näkemään tuttuja asioita uudella tavalla ja kokeilemaan uudenlaista tekemistä käytännössä. Vahvuuteni on, että olen nähnyt paljon erilaisia organisaatioita. Tiedän kokemuksesta mikä toimii missäkin ja mikä ei.

Jarno törmää sparraamiensa innovaatioprosessien tuotoksiin monesti arjessa.

– On hieno hetki istua junanvaunuun, ostaa kaupasta elintarvikkeita tai käyttää vaikka pankkipalvelua, jonka kehitystä on ollut viemässä eteenpäin. Näistä saan aina lisää virtaa jatkaa seuraaviin asiakasprojekteihin.