Kaksipäiväinen valmennus tapahtuu konkreettisesti 6-8 tuotantosolun muodostamassa polkuautotehtaassa. Lähtötilanteessa simuloimme prosessien tavanomaisimpia ongelmia, kuten vaihtelua, epätasaista laatua, turvallisuuspuutteita sekä vaikeutta ennakoida toimitusaikoja. Tehtävien toimenpiteiden vaikuttavuutta ja toimivuutta seurataan jatkuvasti ja tuloksia arvioidaan yhdessä.

Lean käytännön perusteet -valmennus on suunnattu tiimien esimiehille, lähiesimiehille, osaston johdolle ja kehittäjille organisaation perusvalmennukseksi.

Valmennuksen tavoitteet

  • Näet, miten yhteistyöllä voidaan vaikuttaa jokaisen työssä onnistumisen edellytyksiin sekä luoda puitteet järjestelmälliselle kehittämiselle.
  • Koet, miten omalla toiminnallasi voit vaikuttaa asiakasarvoon ja sitä kautta tulevaisuuteen.
  • Opit rakentamaan sujuvan ja vakaan prosessin, joka tuottaa laatua ja turvallisuutta vähentämällä hukkaa ja pienentämällä vaihtelua.
  • Otat ensi askeleet kohti prosessin sisään rakennettua turvallisuutta ja laatua.
  • Luot omakohtaisen kokemuksen ja näkemyksen siitä miten merkittäviä muutoksia voidaan saada aikaan pienillä askelilla.
  • Havainnollistat konkreettisella tavalla, miksi tietyt asiat ovat kehittämisen kannalta oleellisia ja toiset asiat eivät.