Valmennuksessa pääset pyörittämään ja johtamaan puista ”high quality” traktoritehdasta sekä nostamaan esiin päivittäisessä toiminnassa tapahtuvia ilmiöitä. Näihin voidaan pureutua kiinni tarpeen mukaisilla Lean Six Sigma -työkaluilla. Lähtötilanteessa simuloimme prosessien tavanomaisimpia ongelmia, kuten vaihtelua, epätasaista laatua, turvallisuuspuutteita sekä vaikeutta ennakoida toimitusaikoja. Tehtävien toimenpiteiden vaikuttavuutta ja toimivuutta seurataan jatkuvasti ja tuloksia arvioidaan yhdessä.

Lean käytännön perusteet -valmennus on suunnattu tiimien esimiehille, lähiesimiehille, osaston johdolle ja kehittäjille organisaation perusvalmennukseksi.

Valmennuksen tavoitteet

  • Näet, miten yhteistyöllä voidaan vaikuttaa jokaisen työssä onnistumisen edellytyksiin sekä luoda puitteet järjestelmälliselle kehittämiselle.
  • Koet, miten omalla toiminnallasi voit vaikuttaa asiakasarvoon ja sitä kautta tulevaisuuteen.
  • Opit rakentamaan sujuvan ja vakaan prosessin, joka tuottaa laatua ja turvallisuutta vähentämällä hukkaa ja pienentämällä vaihtelua.
  • Otat ensi askeleet kohti prosessin sisään rakennettua turvallisuutta ja laatua.
  • Luot omakohtaisen kokemuksen ja näkemyksen siitä miten merkittäviä muutoksia voidaan saada aikaan pienillä askelilla.
  • Havainnollistat konkreettisella tavalla, miksi tietyt asiat ovat kehittämisen kannalta oleellisia ja toiset asiat eivät.