Vastuullinen vuorovaikutus edellyttää avoimuutta ja luottamusta

Vastuullisen johtamisen ytimessä on vuorovaikutus alaisten kanssa mutta minkälainen tahansa vuorovaikutus ei johda onnistuneeseen lopputulokseen. Tärkeää on toki keskustella merkityksellisistä asioista ja pyrkiä kaikkia osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin mutta lisäksi vastuullisuus asettaa vuorovaikutuksen prosessille erityisiä laatuvaatimuksia.