Teknisistä syistä aiheutuneet onnettomuudet ovat merkittävästi vähentyneet uusien teknisten innovaatioiden, niiden mukanaan tuoman paremman teknisen luotettavuuden sekä erilaisten turvallisuusratkaisujen ansiosta niin ilmailussa kuin muillakin aloilla. Inhimillisten tekijöiden osuus onnettomuuksissa on arviolta noin 80–90 %. Kyseisten onnettomuuksien taloudelliset vaikutukset ovat hyvin mittavat, mutta niitä ei voi verrata inhimillisiin vaikutuksiin.