Antti Miettinen on innovaatiokonsultti, jolle innovointi tarkoittaa markkinoille vietävään parannukseen, uutuuteen tai erilaiseen tulokseen tähtääviä toimenpiteitä. Useimmiten innovointi liitetään liikevaihtoa tuoviin tuotteisiin ja palveluihin, mutta yhtä lailla innovointi voi synnyttää uusia alustoja, toimintamalleja tai uutta johtamiskykyä.