Antti Miettinen – ikuinen kehittäjä ja innostaja

AntiM500x500

Antti Miettinen on innovaatiokonsultti, jolle innovointi tarkoittaa markkinoille vietävään parannukseen, uutuuteen tai erilaiseen tulokseen tähtääviä toimenpiteitä. Useimmiten innovointi liitetään liikevaihtoa tuoviin tuotteisiin ja palveluihin, mutta yhtä lailla innovointi voi synnyttää uusia alustoja, toimintamalleja tai uutta johtamiskykyä.

Innotiimin innovaatiokonsultti Antti Miettinen on jonkinlainen paradoksi. Insinööritieteitä opiskellut konsultti on parhaimmillaan vuorovaikutustilanteissa, joissa pitää siirtää osaamista yli toimiala- tai osaamisrajojen ja kytkeä ihmisiä mukaan muutokseen. ”Haluan saada aikaan pysyvän muutoksen organisaation toiminnassa ja ajattelussa, joka johtaa edelleen parempiin tuotteisiin asiakkaalle tai parempaan palveluun asiakkaalle.”

Älä tyydy, vaan kehitä ja kehity

Miettinen on asiakkailleen ja työtovereilleen ikuinen kehittäjä ja innostaja. ”Haluni auttaa ihmisiä pääsemään omaan parhaaseen suoritukseensa ohjaa sekä valmennuksiani että omaa oppimistani. Kehitän ihmisiä, jotka avullani tekevät parempia tuotteita ja palveluita. ”Innovaatioiden konsultoinnissa Miettisen vahvin osaaminen liittyy poikkeavien ajatusten synnyttämiseen ja niiden edelleen jalostamiseen.

Hän auttaa yrityksiä aktivoimaan innovaatiotekemistä, käynnistämään hankkeita ja saattelee ne yhdessä organisaation oman väen kanssa erinäisten toimenpidevaiheiden kautta maaliin. ”Tekeminen kiteytyy innovaatiotyöpajoissa, joissa parannetaan vanhaa, luodaan radikaalisti uutta tai joskus jopa kuvataan kokonaan uusia liiketoiminnan lähtöjä.”

Johda tuloksekkaasti ja osallista rohkeasti

Miettisen tärkeimmät havainnot hänen konsultoinnissaan yrityksissä liittyvät moderniin johtamiseen ja asiakkaan osallistamiseen. Tuloksekas, moderni johtaminen on entistä enemmän ihmisten vahvuuksiin ja erilaisuuteen perustuvaa ajattelun johtamista.

”Moderni johtaminen on entistä enemmän ihmisten vahvuuksiin ja erilaisuuteen perustuvaa ajattelun johtamista”.

Asiakkaan osallistaminen kehitystyöhön ei ole kaikkialla yleinen toimintatapa. Miettinen rohkaisee kuitenkin vahvasti siihen, sillä asiakkaalla on loppukädessä olennaisin kehittämiseen tarvittava tieto. ”Suurin hyöty on syntynyt sillä, kun loppuasiakas on saatu aidosti mukaan kehittämiseen. Uusia tuotteita ja palveluita käyttävä loppuasiakas usein ajattelee ja arvostaa asioita toisin kuin oletamme.”

Mihin innovaatiokonsulttia tarvitaan?

Miettisen mukaan innovoinnin tulee olla suunnitelmallista ja hyvin johdettua. Muutoin syntyy tilanteita, joissa kyllä kehitetään paljon ja täytetään resursseja mielenkiintoisilla hankkeilla, mutta tuottopotentiaalin kanssa on vähän niin ja näin. ”Organisaatiossa usein arastellaan turhaan innovoinnin konkreettista aloittamista, vaikka johto olisikin sitä jo suunnitellut. Tässä voimme olla avuksi, sillä Innotiimin konsultit ovat kokeneita erilaisten työpajojen vetäjiä. Meidän avullamme saadaan kehitystä nopeutettua huomattavasti – ja kytkettyä myös se paljon puhuttu asiakas mukaan kehittämiseen.”

Jatketaanko keskustelua? Vaihdan mielelläni ajatuksia innovaatiokehittämisestä ja ihmisten kautta tapahtuvassa muutoksesta. Ota minuun rohkeasti yhteyttä, ja kehitän sinua kehittämään organisaatiotasi.

linkedin.com/in/miettinenantti
antti.miettinen@innotiimi-icg.com

Ota yhteyttä Anttiin!