Nokian Raskaiden Renkaiden kehitys ei pysähdy kriisissäkään

Toiminnan kehitystyötä ja sitä tukevia valmennuksia voi ja kannattaa jatkaa koronakriisistä huolimatta. Jos yritys jättää koronakriisin varjolla strategisen johtamisen, toiminnan tai vuorovaikutuksen kehittämisen tauolle, edessä voi olla ongelmia tulevaisuudessa. Se haluttiin välttää Nokian Raskaissa Renkaissa, joten tutun yhteistyökumppanin Innotiimin kanssa keksittiin koronaturvalliset tavat jatkaa valmennuksia ja viedä aloitetut prosessit maaliin saakka.

Innotiimi on ollut Nokian Renkaiden yhteistyökumppani jo pitkään. Vaikka koronakriisi pysäytti koko maailman monella tapaa, Nokian Raskaiden Renkaiden tuotannon kehityspäällikkö Antti Viitasaari päätti viedä Innotiimin kanssa aloitetut toiminnan kehittämisen valmennukset loppuun siitä huolimatta.

”Me emme anna tällaisten häiriöiden pysäyttää kehitystä. Emme halunneet lähteä siihen, että peruisimme valmennukset ja jäisimme odottamaan parempia aikoja. Mieluummin keksimme uudet keinot, joiden avulla pääsimme valmennuksen tukemana niihin tavoitteisiin, jotka meillä oli. Näin asiakkaamme saavat meiltä ne maailman parhaat erikoisrenkaat, jotka he haluavat.”

Koronan aikana valmennusta voi jatkaa virtuaalisesti ja vaihteleviin tilanteisiin nopeasti reagoimalla

Nokian Renkailla oli koronan saapuessa meneillään uudistus, jossa tuotantoon perustettiin tiiminvetäjien tehtävät. Tällä muutoksella haluttiin selkeyttää työn johtamista ja vuorovaikutusta myös niissä työvuoroissa, joissa varsinaiset esimiehet eivät ole paikalla. 

Lopulta Innotiimin valmennus vedettiin loppuun pitkälti virtuaalisesti niin, että isolle porukalle suunniteltujen yhteisten, pitkien valmennuspäivien tilalle tuli useita virtuaalisia pienryhmiä. Pienryhmissä asiat käytiin joka ryhmän kanssa erikseen läpi ajallisesti pienemmissä erissä verrattuna koko päivän kestäviin, ison ryhmän läsnäoloa vaativiin valmennuksiin.

Valmennusta järjestettiin tilanteen salliessa myös kasvokkain, mutta vain turvallisuus huomioiden ja pienissä ryhmissä. Niissä työntekijät saivat itse miettiä sekä työn ongelmakohtia että asioita, jotka sujuvat toiminnassa oikein hyvin. Pienryhmissä löydettiin ratkaisuja konkreettisiin vuorovaikutustilanteisiin ja opittiin tapoja, joilla saadaan jokaisen työntekijän ideat kaikkien käyttöön – myös niiden hiljaisempien kavereiden.

”Tällä hetkellä tiiminvetäjät tekevät jo työtään. Nyt kun olen kysellyt heiltä, että miten toiminta sujuu, vaikuttaisi siltä, että tällä kohtaa vuorovaikutustaidot eivät ole ongelmakohta tiiminvetäjien toiminnassa. Valmennus teki siis tehtävänsä.”

Kehityksen on kuljettava eteenpäin, jotta ongelmat eivät kasaannu

Antti Viitasaaren mielestä oli tärkeää jatkaa yrityksen toiminnan kehittämistä kriisistä huolimatta, sillä ongelmilla on taipumus kasaantua, jos niitä ei hoida kuntoon yksi alue kerrallaan.

”Meillä on mennyt toiminta eteenpäin kaiken aikaa. Nyt olemme kehittämässä jo seuraavia asioita. Jos olisimme jättäneet valmennukset väliin, esimerkiksi tiiminvetäjien kouluttaminen olisi askel, joka olisi edelleen ottamatta.”

Pitkäjänteinen yhteistyö säästää aikaa, rahaa ja kantaa vaikeidenkin aikojen yli

Viitasaaren mielestä Innotiimin vahvuutena on Lean-filosofian syvällinen ymmärrys, jonka myötä sen konsultit ovat kullanarvoinen apu isoille organisaatioille, joissa työtä johdetaan, suunnitellaan ja tehdään Lean-työkaluilla ja periaatteilla.

Arvoa on myös sillä, että työtä on saatu tehdä saman konsultin, Pertti Helmisen kanssa jo pitkään.

”Tällä tavalla aikaa ei mene sen selvittämiseen, mitä on renkaiden valmistus. Pertti tuntee meidän organisaation ja tietää ihmiset nimeltä. On tärkeää, että yhteistyö on pitkäjänteistä, hyvin valmisteltua ja siinä saadaan paljon aikaan lyhyessä ajassa. Järkevästi rakennettu ja molempien puolien läsnäoloa sisältävä yhteistyö on paljon fiksumpaa kuin se, että tilaisi päiväksi ulkopuolisen konsultin tekemään jonkin taikatempun.”