Valmennusjakson suunnitteluun ja ohjaukseen osallistui Innotiimi-ICG:n Kalervo Laaksoharju, jonka vetämissä lähipäivissä kouvolalaisista leivottiin Lean-filosofiaan vihkiytyneitä kehittäjiä.

– Kehittämisen ilmapiiri Kouvolassa on valtavan hyvä, ihmisillä on tahtoa mennä eteenpäin. Valmennuksen edetessä ihmisten potentiaali pääsi esiin ja kehitys alkoi vyöryä lumipallon lailla. Kun ihmisissä syttyy jotain, sitä on vaikea pysäyttää, Laaksoharju kiittelee.

Sote-maailmassa vallitsee tällä hetkellä epävarmuus, mutta siihen ei Kouvolassa jääty jumiin.

– Prosessien kehittäminen nousee vielä suureen arvoon. Jotta saadaan uusia tuloksia, arjen käyttäytymisen tulee muuttua. Uskon, ettei kyse ole pelkästään resursseista ja niiden kohdistamisesta, vaan totuttujen tapojen kyseenalaistamisesta. Muutos alkaa, kun ihmisillä on rohkeutta kysyä miksi. Miksi tällaista raporttia tarvitaan, viekö se työtä eteenpäin, hyödyttääkö tämä asiakasta, Laaksoharju kuvailee.

”Tulokset syntyvät hyvästä fiiliksestä, ei lisäämällä tavoitteita”

Valmennuksen jälkeen pidettiin johdon ja esimiesten Lean-työpaja, jossa pohdittiin Sote Lean Mastereiden osaamisen hyödyntämistä ja palvelujen kehittämistä.

Millaisia konkreettisia tuloksia olette saavuttaneet?

– Tein Sote Lean Master -työni kotihoidon esimiesten tehtävästä ja työstä. Leanasimme esimiesten tehtävää: hankimme älypuhelimet jokaiselle kotihoidon esimiehelle ja muutimme viikottaista palaverikäytäntöämme – lyhensimme palaverin aikaa puoleen. Sovimme, että palaverissa käydään läpi tiedonjakoon liittyvät keskeiset asiat. Näin jokainen esimies saa saman tiedon, jota hän vie eteenpäin omille tiimeilleen. Tiina Köninki vs palvelupäällikkö, kotihoito

– Työpajoissa saimme henkilöstön innokkaina mukaan miettimään omaa työmaailmaa asiakkaan parhaaksi ja tietysti henkilöstön työhyvinvointia ajatellen. Teijamaija Heiskanen, henkilöstöasiantuntija

Mikä oli mielestäsi tärkein porukkanne tekemä oivallus?

– Tuloksia ei synny tavoitteita lisäämällä vaan hyvästä fiiliksestä. Voimme hyvin tällä hetkellä työssämme ja töihin on kiva tulla. Tiina Köninki

– Asiat kannattaa pilkkoa pienemmiksi osiksi ja sitten jatketaan pienin askelin eteenpäin. Tavoitteena on jatkuva parantaminen. Teijamaija Heiskanen

Miten aiotte hyödyntää Leania jatkossa?

– Jatkan leanin käyttöä arkityössäni edelleen. Haluan oppia lisää ja ohjata kaikkia kotihoidon ihmisiä toimimaan filosofian mukaan. Kotihoidossa on muitakin lean-osaajia ja se helpottaa asian käytäntöön viemistä ja parantaa yhdessä oppimista. Tiina Köninki

– Olemme Leanin käyttöönotossa vasta matkalla, mutta matka jatkuu. Kaikessa mahdollisessa toiminnassa pyrin kehittämään asioita ja niiden tekemistä yksinkertaisemmaksi ja ketterämmäksi. Teijamaija Heiskanen

Onnistuneen Lean-kehitysmatkan 10 askelmerkkiä

1. Leanissa on kyse siitä, että löydetään omaan organisaatioon sopiva kehittämisen tapa.

2. Lean-matkalle voidaan lähteä joko niin, että johto kehittää tai sitten niin, että kaikki kehittävät. Jälkimmäinen on tehokkaampaa.

3. Ytimessä on asiakkaan tarve, hänen kuuntelemisensa ja sen ymmärtäminen, miksi asiakas haluaa ostaa ja miten hän saamansa palvelun kokee.

4. Ennen kuin kehityshankkeessa edetään vauhdilla, toiminnan perustan on oltava kunnossa. Jos tiimin energia kuluu tulipalojen sammutteluun, syiden kaivelu ei hyödytä.

5. Tulipalojen sammuttelu, vaihtelu, saadaan vähenemään selkiyttämällä ja kuvaamalla työhön liittyvät prosessit, vakioimalla työ ja luomalla seurannan, ohjauksen ja johtamisen mekanismit.

6. Keskiverto organisaatio ei ole mikään Piilaakso: ihmiset heittäytyvät muutokseen vasta, kun he sitoutuvat. Sitoutuminen syntyy asioiden hyväksymisestä ja kokemuksen tulkinnasta sekä ymmärryksestä. Tämä taas vaatii keskusteluja, kuuntelemista ja keskinäistä kunnioitusta.

7. Kehitystyö edellyttää ja luo motivoituneita tiimejä. Niiden jäsenillä on jaettu ymmärrys organisaation tehtävästä ja omasta roolistaan sen saavuttamisessa. Tiimin jäsenet jakavat samat arvot ja pystyvät käyttämään vahvuuksiaan joka päivä. He tietävät saavansa tukea ja tunnustusta työstään, uskovat organisaationsa tulevaisuuteen ja tulevat haastetuksi työssään kasvuun joka päivä.

8. Kun perusta on kunnossa, voidaan keskittyä Leanin herkkuihin: hukan ja turhan poistamiseen, järjestelmälliseen ongelmanratkaisuun, päivittäiseen kehittämiseen ja prosessin haastamiseen.

9. Lean-filosofian ideana on, että toimintaa parannetaan jatkuvasti ja tavoitteellisesti, kehittämisen paikat tunnistaen. Tavoitteena on erinomaisuus, eli aina vain tyytyväisemmät asiakkaat.

10. Miten hyvän kehä saadaan pyörimään? Yhdessä ja toisia kunnioittaen.