Miten tulla hyväksi muutosjohtajaksi?

Muutosprojekteja Suomessa, Euroopassa ja Venäjällä luotsannut Innotiimi-ICG:n Senior Partner Pertti Helminen toimii Executive MBA -kouluttajana Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisessä johtamiskoulutuksessa. Muutosjohtamisen ohjelmassa Helmisen tehtävänä on välittää osallistujille oivalluksia siitä, että kaikki lähtee ihmisestä.

– Hienotkaan suunnitelmat ja prosessit eivät riitä, jos ihmisiä ei saada sitoutumaan ja innostumaan. Todellinen muutos on tapahtunut vasta, kun se näkyy henkilöstön työssä ja siinä miten yrityksessä toimitaan. Onnistuneessa muutoksessa ihmiset muuttavat suunnitelmat uusiksi, organisaation yhteisiksi toimintatavoiksi. Tämä merkitsee sekä ihmisten että muutosprosessin johtamista.

Näin muutosta johdetaan

Kolmivuotisen General Executive MBA -kokonaisuuden valinnaisiin opintoihin lukeutuvassa muutosjohtamisen ohjelmassa on tänä keväänä mukana kymmenkunta kokenutta johtajaa ja yritysten avainhenkilöä, jotka vastaavat organisaatioissaan omien muutosprojektiensa läpiviemisestä tai jatkuvasta toiminnan kehittämisestä ja uudistamisesta. Eri puolilta Suomea ja erilaisista taustoista tulevat osallistujat on vetänyt Tampereelle yhteinen tavoite: tahto kasvaa johtajana.

Miten sitten tullaan hyväksi muutosjohtajaksi?

– Hyväksi muutosjohtajaksi haluavan kannattaa harjoitella osallistamistaitoja, vuorovaikutusta ja myös niiden vastaanhangoittelevien ihmisten ymmärtämistä. Ihmiset eivät luontaisesti halua olla muutoksen kohteena, mutta toteuttavat usein mielellään muutoksia. Porukan sitoutuminen syntyy yhteisessä prosessissa, jossa rakennetaan ymmärrys ja hyväksyminen muutokselle pala palalta. Tärkeää on myös yhteisen päämäärän kirkastaminen, Helminen kuvailee.

Koulutuksen ohjelmapäällikkö Pauli Mesiä on Helmisen kanssa samoilla linjoilla.

– Koulutuksen käytyään osallistujat ymmärtävät muutoksen entistä paremmin inhimillisenä kokemuksena. Muutoksen onnistunut toteuttaminen vaatii aina hyvää johtamista, onnistunutta viestintää ja ihmisten aitoa kohtaamista, Mesiä tiivistää.

Ei totuuksia, vaan näkemyksiä

Mesiä ja Helminen ovat tehneet yhteistyötä muutosjohtamisen ohjelman äärellä pari vuotta. Vertaisoppiminen on kaksikon mukaan ohjelman kantava voima, joka vie työstettävät ajatukset pidemmälle kuin parhaankaan konsultin fläppiesitys.

– Ryhmän panos on huima. Jokaisella on mukanaan oma muutoscase, jota työstämme yhdessä uusia näkökulmia ja läpivientimahdollisuuksia etsien. Opin jokaisella ohjelmakerralla itsekin uutta siitä, miten osallistujien organisaatiot erilaisissa tilanteissa ovat reagoineet, pärjänneet ja onnistuneet, Helminen kiittelee.

Tampereen EMBA-ohjelma yhdistää akatemiaa, businesta ja konsultointia, josta jälkimmäiseen Innotiimi-ICG tuo panoksensa. Jokaisella ohjelmaan osallistujalla on jo vuosien kokemus esimiestyöstä, joten Helmisen ja Mesiän tehtävä on totuuksien julistamisen sijaan avata uusia ajatuspolkuja.

– EMBA-ohjelmastamme valmistuminen ei merkitse, että olisi valmis johtajana. Tarjoamme osallistujien työkalupakkiin muutoksen läpiviennin työkaluja, jotka todistetusti tuottavat onnistumisia. Harjoittelu jatkuu sitten omissa organisaatiossa, mutta eväät ja verkostot muutosten kohtaamiseen ja hallintaan ovat meiltä lähtiessä monta piirua vankemmat, Mesiä lupaa.