Kun uusi henkilöstöjohtaja Nina Marttila tuli taloon kaksi vuotta sitten, hän havaitsi, että yhtiössä oli vallalla erilaisia johtamiskulttuureita, jotka olivat peräisin eri maailmoista tulleiden ihmisten johtamistottumuksista. Tämä näkyi johtoryhmässä ja toistui Marttilan mukaan esimiestasolla. Yhtenäiselle kulttuurille oli selkeä tarve.

– Näin heti, että kulttuurimuutos kaupunkiorganisaatiosta osakeyhtiöksi oli kesken. Vanhat toimintamallit tahmauttivat toimintaa ja aiheuttivat hämmennystä samalla kun olisi pitänyt pystyä vastaamaan avoimeen kilpailuun. Meiltä vaadittiin uusia keinoja voidaksemme kasvaa, laajentua ja kehittää palveluitamme.

Marttilalla oli kirkas ajatus siitä, että Arkea tarvitsee oman johtamiskulttuurin, jotta organisaation toimintaa pystyy ohjaamaan strategian suuntaiseksi. Hitsatakseen yhteen 1200 ihmisen arvot ja toimintatavat Marttila haki tuekseen ulkopuolista osaamista. Yhteinen sävel löytyi Innotiimi-ICG:n Pertti Helmisen kanssa, ja Arkean yhtenäistäminen alkoi.

Reflektointia, onnistumisen tunteita ja sparrauskavereita

Ensi alkuun johtoryhmä muodosti itselleen kuvan siitä millaista johtamista Arkeassa halutaan; siitä syntyi Meidän Arkea -johtamismalli. Sen pohjalta Marttila ja Helminen suunnittelivat valmennuksen yhdessä työhyvinvointipäällikkö Sini-Kukka Malmbergin ja laatu- ja kehitysjohtaja Elina Isomaan kanssa. Koko 60 henkinen esimieskaarti osallistui valmennukseen 12 hengen ryhmissä. Teemoja olivat arvojen kautta johtaminen, esimiestyö ja arjen tilanteet, osallistava työturvallisuus, asiakkuuksien kehittäminen ja oma johtamisen suunta.

– Valmennus otettiin vastaan älyttömän hyvin, mikä oli positiivinen yllätys. Osalle oli uutta se, ettei edessä ollutkaan pulpettia, vaan reflektointia kaverin kanssa, Marttila kuvailee.

Kun alkuhämmennys oli ohi, osallistujat löysivät aarrearkun.

– Oli ihana nähdä miten porukka odotti tulevia valmennuspäiviä. Parasta oli se, että uusia taitoja pääsi heti kokeilemaan omassa työssään. Esimiehet kokivat onnistumisen tunteita, kun jännityksestä huolimatta huomasivatkin pärjäävänsä jossain sellaisessa, joka tuntui alkuun haastavalta. Jokaisen oma tunne esimiehyydestä vahvistui.

Tiiviillä ryhmäytymisellä on Marttilan mukaan kauaskantoisia vaikutuksia.

– Ihmiset eri liiketoimintaryhmistä tutustuivat toisiinsa ja löysivät keskenään yhtäläisyyksiä. Esimiestyö voi arjessa olla aika yksinäistä, mutta valmennuksen tuloksena jokaisella on nyt joku, jonka kanssa voi puhua johtamisesta tai pulmista. Valmennus loi verkoston, jota ei varmaan muuten olisi syntynyt.

Mutta millaista on nyt se arkealainen johtaminen, jota valmennuksella haettiin?

– Esimies on joukkueensa reilu, reipas ja rohkea kapteeni. Hän uskaltaa lähteä liikkeelle ja hakee parasta ratkaisua asiakkaalleen virheitä pelkäämättä. Esimies ymmärtää liiketoiminnan lähtökohdat ja tuntee liiketoimintaympäristönsä ja tietysti oman porukkansa, Marttila listaa suoralta kädeltä.

Hänen mukaansa Arkean arvot ovat lähteneet elämään ihan uudella tavalla, ja ”vilkkaan viisivuotiaan” energialla ja kokeilunhalulla on nyt oikea suunta. Kysyttäessä palautetta Innotiimi-ICG:n toiminnasta henkilöstöjohtaja ei säästele sanoissaan.

– Pertti on täydellinen ammattilainen. Hän ajattelee johtamisen kehittämisestä samoilla linjoilla, mutta tuo uutta näkökulmaa. Tavallaan katsomme samaa kristallipalloa, mutta eri puolilta. Palautteessa esimiehet kiittelivät, etteivät olleet ikinä olleet näin hyvässä valmennuksessa.