Ota yhteyttä

 
/ keskiviikko, 22 kesäkuu 2016

Innostava uudistuminen – kestävä kasvu

Innostava uudistuminen – kestävä kasvu

Onko sinulla meneillään jokin muutoshanke? Haetko uusia ideoita sen onnistumisen edistämiseksi. ”Innostava uudistuminen – kestävä kasvu”- kirjassa on runsaasti näkökulmia muutoksen johtamiseen ja toteutukseen. Kirja julkaistiin 16.5. ja on nyt saatavilla verkkokaupastamme.

Miten innostaa ja aktivoida ihmiset uudistumiseen? Uudistuminen on jokaiselle ihmiselle henkilökohtainen oppimisprosessi. Muutosjohtaminen tarkoittaa tuon oppimisprosessin organisointia. Usein tehokas oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa. Toisinaan meillä saattaa olla vain epämääräinen tunne, että nykyinen toimintatapa ja tulokset eivät riitä. Luovalla ja osallistavalla tavalla kehitämme itsellemme paremman toimintatavan. Toisinaan meillä saattaa olla suhteellisen valmis ajatus tai malli paremmasta toimintatavasta. Haasteeksi saattaa muodostua ajatuksen toteutus käytännössä ja erityisesti niiden ihmisten sitoutuminen, jotka eivät ole olleet ratkaisua suunnittelemassa. On luonnollista, että he suhtautuvat ehdotettuun muutokseen aluksi epäilevästi.  Dialogin ja kokeilun avulla voimme löytää käytännössä toimivan tavan.

Todelliset muutoksen haasteet nousevat esiin, jos kasvun ja kannattavuuden saavuttaminen edellyttää uudenlaista ajattelutapaa ja asennetta.  Esimerkiksi organisaation nykyinen menestys perustuu teknisiin tuotteisiin, mutta kasvu tapahtuu palveluilla. Emme voi johtaa palveluihin liittyvää markkinointia, myyntiä, kehittämistä ja toimittamista samalla tavalla, kuin olemme tähän mennessä toimineet tuotteidemme kanssa. Digitalisaatio, kannattavien asiakassuhteiden luonti, kansainvälistyminen, innovaatiokyvyn kehittäminen saattavat asettaa samanlaisia haasteita organisaatiomme uudistumiselle. Julkisten palveluiden puolella mammuttimainen muutoshaaste on SOTE-hanke. Tärkeä teema SOTEssa on sosiaalipalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integrointi. Toisaalta valinnannanvapaus ja yhtiöittäminen tuovat tullessaan uuden kilpailutilanteen. Mikä on sinun organisaatiosi keskeinen uudistumisen strateginen teema? Miten aiot toteuttaa uudistumisen? Siihen ”Innostava uudistuminen – kestävä kasvu” kirja antaa monenlaisia vinkkejä.

Ainoa kestävä kilpailuetu on kyky oppia, kehittyä ja innovoida nopeammin kuin kilpailijat.