Ota yhteyttä

 
Tehokas ja tuloksekas innovointi - Orchidea Brainstorming -valmennus 27.9.2017

Tehokas ja tuloksekas innovointi - Orchidea Brainstorming -valmennus 27.9.2017

Orchidea Brainstorming on sähköistä ideointialustaa hyödyntävä malli, joka toimii

 • Ryhmässä tai yksin
 • Samanaikaisesti tai asynkronisesti
 • Face-to-face tai virtuaalisesti

Tule hakemaan seuraavan sukupolven ideointityökalut salkkuusi!

Valmennuksen jälkeen osaat

 • Hyödyntää työtapaa käytännön haasteissa
 • Ohjata Orchidea Brainstorming -työtavan nopeaa ja tehokasta ideointia.
 • Tuottaa työtavalla pitkälle pohdittuja ja toteutusvalmiita ratkaisuehdotuksia.

Valmennus on sinua varten, jos haluat

 • Tuottaa moninkertaisesti ja nopeammin ideoita kuin perinteisellä aivoriihellä.
 • Saada ideointitapahtumassa pelkkien ideoiden sijaan myös pitkälle pohdittuja ratkaisuehdotuksia.
 • Saada dokumentoitua kaikki tuotetut ideat automaattisesti ilman työlästä yhteenvetoa jälkikäteen.
 • Onnistua entistä paremmin pienten ja suurien ideointiryhmien ohjauksessa sekä oppia ohjaamaan usean ryhmän rinnakkaista ideointia.
 • Toteuttaa myös virtuaalisia ideointisessioita.
 • Hyödyntää tietotekniikkaa ideoinnin ja innovoinnin tukena.
 • Saada perustiedot lisäksi kahdesta muusta Orchidea-alustan ryhmätyömallista.
  • Innovaatioiden perusteellisempi tuplakehitys (Double Tail Concepting)
  • Perinteisen ryhmätyön tehostaminen (Orchidea group work) usean rinnakkaisen aiheen käsittelyssä.

Ideointi tietokoneen tukemana

Valmennuksessa opit käyttämään tietokonetta luonnollisena osana tehokasta innovointia, joka voi tapahtua kasvotusten tai virtuaalisesti. Valmennuksen jälkeen osaat ohjata Orchidea Brainstorming -työtapaa, joka soveltuu lyhyeen, tehokkaaseen ideointiin ja pitkälle pohdittujen innovatiivisten ratkaisujen tuottamiseen. Innotiimi-ICG:n konsulttien ohjaamissa perinteisissä innovointityöpajoissa digitaalisen työtavan taustaperiaatetta on käytetty jo yli tuhat kertaa esimerkiksi uusien elintarvikkeiden, rakennusten, pakkausten, materiaalien, instrumenttien, työkoneiden, ohjelmistojen myyntimallien, tuotantoprosessien energiatehokkuuden, B2B -palvelujen, B2C -palvelujen, ja organisaation toimintamallien kehittämisessä. Perinteisiin työpajoihin verrattuna Orchidean digitaalisella alustalla ryhmän innovointiin on saatu merkittävä lisätehokkuus.

Kuva: Kuvakaappaus kolmen haasteen ideointipäivästä

Valmennuksen sisältö

 • Ideoinnin ja innovoinnin periaatteet – Orchidea Brainstorming -työtavan tausta ja sen hyödyntämisalueet.
 • Harjoitellaan Orchidea Brainstorming -työtavan käyttämistä ja osallistujat oppivat miten
  • Ryhmän ideoinnin tehokkuuden saa 2-5 kertaiseksi.
  • Ideoinnin voi toteuttaa samassa tilassa tai virtuaalisesti.
  • Tuloksellisuus paranee yhdistämällä perinteisen ideoinnin ja digitaalisen ryhmäideoinnin parhaat puolet.
 • Tehdään yhteinen innovointiharjoitus: Miten ideat ja innovaatiot saadaan esiin päivittäisen työn ja kiireen keskellä?
  • Harjoituskokemuksen pohjalta avataan uuden työtavan ohjaamisen keskeiset periaatteet.
 • Orchidea Brainstorming -työtavan hyödyntäminen ja käyttöalueet tuotteiden, palveluiden tai toimintatapojen innovoinnissa.
 • Käsitellään lisäksi Orchidea –alustan tukemia muita ryhmätyömalleja
  • Innovaatioiden perusteellisempi tuplajalostus (Double Tail Concepting).
  • Perinteisen ryhmätyön tehostaminen (Orchidea group work). Esimerkkinä sovellukset strategian luonnissa ja maastoutuksessa sekä yhteisen linjauksen tuottamisessa laajan kehityshankkeen kick-off -tilaisuudessa.

Valmennuksen aika ja paikka


Valmennus järjestetään 27.9.2017 klo 9.00-16.15 Clarion Hotel Helsinki Airportissa, Karhumäentie 5, 01530 Vantaa (lentokenttäradan Aviapolis-aseman vieressä).

Valmennuksen hinta

Investointinne osallistujaa kohden on 775 € + alv / osallistuja sisältäen tilaisuuden tarjoilut, materiaalin ja Orchidea ohjelmiston käytön alla olevilla periaatteilla.

Osallistujat, joilla ei ole käytössään Orchidea -ohjelmistoa, saavat 4 kuukaudeksi maksuttomaan käyttöönsä Orchidea Brainstorming -työtavan sisältävän Orchidea Professional -version ilman asiakaskohtaisia muokkauksia (asennus asiakkaan IT-ympäristöön, kertakirjaus ja visuaalinen ulkoasu). Tämä voidaan koejakson jälkeen muuttaa varsinaiseksi Orchidea Professional – versioksi maksamalla 50 % käyttöönottomaksusta ja maksamalla Orchidea Professionalin normaalia kuukausimaksua (http://www.orchideainnovations.com/Hinnat.html). Niille osallistujille, joiden organisaatioilla on jo käytössä Orchidea Idea Management Tool, päivitetään ohjelmisto sisältämään uusin pienryhmän ideointiominaisuus.

Valmentajat

Työtapojen digitaaliset versiot on kehitetty Innotiimi-ICG:n ja Orchidea Innovationsin yhteistyönä. Valmentajina toimivat Innotiimi-ICG:n valmentajat.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot

Ilmoittautua voit täyttämällä osallistumistiedot tähän linkkiin.

Lisätietoja valmennuksesta voit kysyä Innotiimistä Antti Miettiseltä (040 8610240) ja Orchidean hyödyntämisestä innovoinnin tukena Jouni Halmeelta (040 5069443) Orchidea Innovationsista. Tähän valmennukseen otetaan maksimissan 12 osallistujaa.

Beer and Business design - From ideas to business concepts

Are you on your way to be a successful startup team? Do you know how to crystallise your business concept to yourself and to your investors? Join our workshop to learn how to engage your whole team in taking your idea to a crystal clear business concept!

Aamiaisseminaari 26.4.2018: Ketterä kehittäminen - Nopeat tulokset

Ketterä kehittäminen – Nopeat tulokset auttaa sinua löytämään paremman toimintatavan 100 päivässä. Tule seminaariin kuulemaan lisää toimintamallista ja Fennialla saavutetuista tuloksista.

Valmennus 15.-16.5.2018: Innovointimenetelmät – Ketteryyttä ja innovatiivisuutta palvelukehitykseen ja tuotekehitysprojektien läpivientiin

Haluaisitko saada kehitystyöpajoihin lisää innovatiivisuutta ja tehoa? Tule hakemaan valmennuksesta uusia menetelmiä, joita innovatiiviset suomalaiset yritykset jo käyttävät.

Liiketoimintamalli-innovaatiot –valmennus 15.2.2018

Uudesta liiketoiminnasta pitää synnyttää yhteinen, ymmärrettävä kuvaus, jotta sitä voi johtaa. Liiketoimintamallien kuvaaminen on tehokas, nopea ja osallistava tapa uuden liiketoiminnan innovointiin, arviointiin ja organisaation sitoutumisen rakentamiseen. Tule valmennukseen hakemaan käytännön keinot liiketoimintamalli-innovaatioiden luomiseen ja toteuttamiseen.

Fasilitoi mestarin ottein - valmennus 16.1.2018

Haluatko saada ryhmän tuottamaan uusia ideoita tai kehittämään asiaasi tuottavalla ja hauskalla tavalla? Tule hakemaan opit fasilitoinnin kulmakivistä!

Tehokas ja tuloksekas digitaalinen ideointi face-to-face tai virtuaalisesti 25.1.2018

Nosta tuottavuus ja luovuus työpajoissasi uudelle tasolle. Tule hakemaan seuraavan sukupolven ideointityökalut salkkuusi!

 

Tehokas ja tuloksekas innovointi - Orchidea Brainstorming -valmennus 27.9.2017

Orchidea Brainstorming on sähköistä ideointialustaa hyödyntävä malli, joka toimii

 • Ryhmässä tai yksin
 • Samanaikaisesti tai asynkronisesti
 • Face-to-face tai virtuaalisesti

Tule hakemaan seuraavan sukupolven ideointityökalut salkkuusi!

Osallistu Innotiimi-ICG:n seminaareihin Esimies ja Henkilöstö 2017 -messuilla 5.-6.9.2017

Järjestämme messuilla kahdeksan seminaaria ja työpajaa johtamisen ja innovaatioiden ajankohtaisista teemoista. Varaa paikkasi ja ilmoittaudu nyt!

TRIZ valmennustyöpaja 14.-15.11.2017

Samsung luo satoja keksintöjä vuosittain TRIZ:in avulla. Opi ratkaisemaan teknisiä ongelmia tehokkaasti ja innovatiivisesti.

14.-15.11.2017

Suomi 100 – Tapaturmat 0, työturvallisuuden ammattilaisseminaari 13.10.

Valtakunnallisena tapaturmapäivänä haastamme suomalaiset organisaatiot pohtimaan turvallisuuskulttuuriaan. Työturvallisuuden johtamista käsittelevässä seminaarissa tarjoamme rautaisannoksen tietoa, työkaluja ja esimerkkejä turvallisemman suomalaisen työelämän puolesta.

Esimies ja Henkilöstö 2017 -messut Helsingissä 5.-6.9.

Olemme mukana vuoden merkittävimmässä henkilöstöjohdon, esimiestyön ja liikkeenjohdon ammattitapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 5. - 6.9. Nyt jo kannattaa laittaa päivämäärä kalenteriin!

Innotiimi-ICG Morning Sprint 17.5.2017 - VUCA ja johtamisen muotoilu uudelleen

VUCA-ilmiö jyrää

Miten toimin, miten elän mukana - mitä se tarkoittaa päätöksenteon ja johtamisen näkökulmasta?

Palvelukehitys ja innovaatiotoiminnan johtaminen julkisella sektorilla 7.-8.6.2017

SOTE-uudistus, säästöpaineet, rakenteelliset muutokset, väestön ikääntyminen – julkisiin palveluihin kohdistuu paljon muutospaineita. Miten palveluorganisaatiot vastaavat näihin paineisiin? Miten henkilöstö selviää tulevan muutosrumban keskellä? Tule kuulemaan ja oppimaan käytännön malleja ja työkaluja julkisten palveluiden kehittämiseen.

Valmennus 12.-13.9.2017: Kokeileva kehittäminen palvelukehityksessä

Paraskaan suunnitelma ei ratkaise epävarmuuksia ja vie kehittämisprosessia eteenpäin yhtä tehokkaasti kuin huolellisesti suunniteltu kokeilu!

Tule oppimaan kokeilevan kehittämisen prosessi ja käytännön työkalut Innotiimi-ICG:n valmennukseen heti syksyn alkuun.

Valmennus 10.-11.5.2017: Innovointimenetelmät – Ketteryyttä ja innovatiivisuutta kehitystyöpajojen läpivientiin

Haluaisitko saada kehitystyöpajoihin lisää innovatiivisuutta ja tehoa? Tule hakemaan valmennuksesta uusia menetelmiä, joita innovatiiviset suomalaiset yritykset jo käyttävät.

Kaupallistaminen - uusi konsepti on valmis, mitä seuraavaksi?

Kaupallistaminen on uuden tuote- tai palvelukonseptin markkinoille viemisen suunnittelua ja toteutusta. Hyvä idea ei yksistään riitä. Kaupalliseen menestykseen vaaditaan tehokas tuotteistaminen, jossa ydinratkaisusta tehdään kokonainen myytävä paketti. Kaupallistamisvaihe vaatii panosta lähes koko organisaatiolta, jolloin muutosjohtaminen ja avainhenkilöiden sitouttaminen ovat keskeisessä roolissa.

Valmennus 26.1.2017 - Design thinking innovaatio- ja kehitystoiminnassa

Haetko uusia ajatuksia ja lisää tuloksellisuutta innovaatio- ja kehitystoimintaasi? Design thinking on Stanfordin Yliopistosta lähtöisin oleva luovaan ongelmanratkaisuun perustuva toimintamalli ja -ajatus, jota sovelletaan menestyksekkäästi innovaatiotoiminnassa.

RadiCamp -aamukahvit 12.12.2016: Kuule ja opi kokemuksista

Radikaalien liiketoimintaa, tuotteita tai palveluita aidosti uudistavien innovaatioiden synnyttäminen vaatii poikkeavaa lähestymistapaa.

Tervetuloa maksuttomaan RadiCamp -aamukahvitilaisuuteen maanantaina 12.12. klo 8.30 - 10.30 Sokos Hotel Vantaaseen, Tikkurilassa. Tilaisuudessa saat tietoa ja kuulet menestystarinoita RadiCamp -hankkeista.

TRIZ seminaari ja työpaja

Opi ratkaisemaan teknisiä ongelmia tehokkaasti ja innovatiivisesti

16. - 17. Marraskuuta 2016

Muutosjohtamisen valmennuspäivä Kuopiossa

Innostava uudistuminen – kestävä kasvu

Onko sinulla jokin muutoshanke johdettavanasi? Millaisia haasteita siinä koet olevan? Mikä sinua itseäsi askarruttaa muutosjohtajana? Yleensä haaste ei ole siinä, etteikö tiedetä, mitä pitää muuttaa, vaan se, miten saamme ihmiset aktiivisina ja innostuneina mukaan muutosprosessiin. Monessa organisaatiossa muutoksissa keskitytään strategioihin, prosesseihin ja asioihin, mutta ihmisten sitoutuminen ja aktivointi jää vähemmälle huomiolle. Valitettava tosiasia on, että vain n. 20% muutoshankkeista onnistuu suunnitellusti.


Muutosjohtamisen valmennuspäivä Jyväskylässä

Innostava uudistuminen – kestävä kasvu

Onko sinulla jokin muutoshanke johdettavanasi? Millaisia haasteita siinä koet olevan? Mikä sinua itseäsi askarruttaa muutosjohtajana? Yleensä haaste ei ole siinä, etteikö tiedetä, mitä pitää muuttaa, vaan se, miten saamme ihmiset aktiivisina ja innostuneina mukaan muutosprosessiin. Monessa organisaatiossa muutoksissa keskitytään strategioihin, prosesseihin ja asioihin, mutta ihmisten sitoutuminen ja aktivointi jää vähemmälle huomiolle. Valitettava tosiasia on, että vain n. 20% muutoshankkeista onnistuu suunnitellusti.

Innovaatiotoiminnan kuntokartoitus

Varaa konsulttimme teettämä ilmainen innovaatiotoiminnan kuntokartoitus.

Kysely Innotiimi-ICG nettisivuista

 Keräämme tietoa nettisivujemme kehittämistä varten.

Päivitä palaveri- ja tiimityökalusi nykyaikaan

Ilmoittaudu maksuttomiin valmennuksiin 22. ja 28. Syyskuuta.

Kokeileva kehittäminen Julkisen sektorin palvelukehityksessä

5. - 6. Lokakuuta 2016, Helsinki

”Virkamiehillekin on nyt virallisesti annettu lupa oppia kokeilujen kautta.”
Virpi Einola-Pekkinen, VM

”Suomen ketterää uudistumista tuetaan luottamukseen, vuorovaikutukseen ja kokeilujen hyödyntämiseen perustuvalla johtamiskulttuurilla.”
Sipilän Hallitusohjelman 2025-tavoite

”Alkuvuodesta käynnistyneen ohjelman tavoitteena on kokeilukulttuurin vahvistuminen sekä kokeiluhalukkuuden ja kokeiluosaamisen lisääntyminen.”
Kuntaliiton ”Uskalla kokeilla” -ohjelma

Innostava ja sujuva työ

Tule kuulemaan uusimpia ajatuksia sekä erilaisia näkemyksiä, keskustelemaan innostuksesta työhön ja miten voin itse vaikuttaa siihen.

Paikka: Innotiimin toimisto, Vapaalantie 2A, Vantaa
Aika: 2.9.2016 klo 9 - 12

Innostava uudistuminen – kestävä kasvu Kouvola

Haluatko innostavaa uudistumista ja kestävää kasvua? Uudistuminen tapahtuu ihmisten kautta. Uudistuminen ja kasvu vaativat uusien kyvykkyyksien luontia ja johtamista. Ikävä tosiasia on, että harva muutos onnistuu halutulla tavalla. Haaste ei ole niinkään, etteikö tiedetä, mitä pitää muuttaa, vaan se, miten saamme ihmiset innostuneina mukaan muutosprosessiin. Monessa organisaatiossa muutoksissa keskitytään strategioihin, prosesseihin ja asioihin, mutta ihmisten sitoutuminen ja aktivointi jää vähemmälle huomiolle.

Paikka: Sokos Hotel Vaakuna, Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola
Aika: Torstai 1.9.2016 klo 9-16

Innostava uudistuminen – kestävä kasvu

Kirjan julkaisutilaisuus 16.5. klo 15-17 Eteläranta 10, Helsinki