Ota yhteyttä

 
Palvelut

Työturvallisuus

Työturvallisuudessa asenne ratkaisee!

Miten vaikutetaan turvallisuusasenteisiin ja -käyttäytymiseen?

Turvallista työskentelykulttuuria ei rakenneta pelkästään hyvillä turvallisuusohjeilla ja pelisäännöillä. Se edellyttää turvallisuuteen sitoutumista ja asennemuutosta - kyse on ihmisten käyttäytymisestä.

Toimintatavat ja asenteet ovat usein työturvallisuuden heikoin lenkki. Turvallisuutta vaarantaviin toimintatapoihin ja pelisääntöjen rikkomisiin ei puututa riittävällä tasolla ja syy siihen on yleensä haluttomuudessa puuttua tai riittämättömissä palautetaidoissa. Palautetta ei anneta omalle työkaverille, vaan odotetaan esimiehen puuttuvan asiaan. Myös positiivisen palautteen annossa ollaan turhan säästeliäitä, vaikka sillä on ratkaiseva merkitys haluttujen toimintatapojen juurruttamisessa.

Olemme kehittäneet Innotiimissä työturvallisuusasennevalmennuksen, joka mahdollistaa siirtymisen seuraavalle tasolle työturvallisuudessa. Valmennuksella vaikutetaan ihmisten käyttäytymiseen ja toimintatapoihin. Asiakkaiden saavuttamia hyötyjä:

  • asiakkaiden työtapaturmat ovat selkeäsi vähentyneet
  • vakuutusmaksut ovat alentuneet
  • tapaturmakustannukset ovat vähentyneet
  • 0-tapaturmataso on alettu ottaa tosissaan
  • vaikuttavuusmittauksilla todettu hyvää kehitystä asenteissa ja toimintatavoissa
  • ennaltaehkäisevä toiminta lisääntynyt
  • koko henkilöstä on saatu mukaan turvallisuustyöhön
  • tuo kilpailuetua
  • valmennusmallia sovellettu myös muissa "muutoshankkeissa"
  • johtamis- ja palautekulttuurit ovat kehittyneet