Ota yhteyttä

 
Palvelut

Lean – sujuva on tuottavaa

Lean on asiakkaalle arvoa lisäävän virtauksen optimointia.

Tavoitteena on, että organisaationne kyky kehittää toimintaanne LEAN-filosofian mukaiseksi paranee. Tämä tarkoittaa mm.

  • Resurssitehokkaasta muututaan virtaustehokkaammaksi, eli asiakkaalle arvoa lisäävän työn osuus kokonaisajasta kasvaa, arvoa tuottamattoman ajan osuus pienenee.
  • Tavoiteltavaksi toimintamalliksi asetetaan asioiden tasainen ja riittävän nopea virtaus. Virtauksen häiriöt ja pullonkaulat opitaan tunnistamaan ja niiden syyt poistamaan.
  • Ymmärretään kaikenlaisen vaihtelun turmiollinen vaikutus virtaukseen, osataan poistaa sisäiset vaihtelunlähteet ja opitaan miten väistämättömät ulkoiset vaihtelulähteet voidaan puskuroida sujuvan virtauksen saavuttamseksi

Organisaationne kehittymistä LEAN-toimintamalleja hyödyntäväksi voimme tukea mm. seuraavilla tavoilla:

Toimitusketjun tehokkuuden ehdot -valmennus

Kaikkien logististen ketjujen sekä tuotanto- ja palveluprosessien taustalla vaikuttavat samat matemaattiset lait ja säännöt. Asiakastarpeen mukaan mitoitettu 1 – 3 pv valmennus auttaa ymmärtämään näitä ehtoja ja tukee kykyä arvioida oman toiminnan kehittämispotentiaalin ja tekemään parhaat päätökset toiminnan ja kehittämisen järjestelyistä.

Arvovirtakartan laatiminen

LEAN-kehittämisen lähtökohdaksi tarvittavan arvovirtakartan laatimisen ohjaus, LEAN-periaatteiden ja työkalujen läpikäyminen ja tavoitetilan arvovirtakartan luominen niiden avulla.

LEAN-mittareiden opastus

Toiminnan mittaaminen ja arviointi LEAN-näkökulmasta, opastus LEAN-mittareihin ja niiden valintaan ja käyttöön, lähtötilamittaukset ennen kehittämisen aloittamista, LEAN-toiminnan vakiinnuttamista tukevan mittariston laadinta.

LEAN-kehittäminen

LEAN-tavoitteiden ohjaama Innotiimin osallistavan kehittämisen malleilla toteutettava toiminnan kehittäminen ja kehittämisen valmennus. Opetellaan valitsemaan LEAN-työkalupakista kulloiseenkin käyttöön oikea työkalu, joka poistaa pullonkaulan tai virtauksen esteen ja viedään se käytäntöön. Valmennetaan coaching tai Toyota Kata menetelmä kehittämisen välineeksi.