Ota yhteyttä

 
Innovaatiot ja uudistumiskyky
Palvelut

Innovaatiot ja uudistumiskyky

Kilpailuetua synnyttävät innovaatiot, uudistumiskykyinen ja ketterä organisaatio, innovatiivinen henkilöstö – näissä olemme asiakkaidemme luotettavin kehityskumppani!

Miten organisaatiosi vastaa tehokkaasti toimintaympäristön muutoksiin ja erottuu kilpailijoista?

Asiakkaamme ovat jo kolmen vuosikymmenen ajan kääntyneet puoleemme innovaatiotoiminnan haasteiden kanssa – ydinosaamistamme on näiden kehityskohteiden nopea ja tehokas ratkaiseminen. Lähestymme innovaatiotoimintaa organisaatioissa käytännönläheisesti. Sen näkyvänä tavoitteena ovat konkreettiset innovaatiot tuotteissa, palveluissa, prosesseissa ja toimintatavoissa. Toistuvien innovaatioiden edellytyksenä on uudistumiskykyinen organisaatio ja innovatiivinen henkilöstö. Nämä näkymättömät osat luovat innovatiivisen nosteen, joka näkyy toteutuneissa ratkaisuissa.

innovatiivisuus 4

Innovaatiotoiminnan on tuotettava innovatiivisia tuotteita ja palveluita. Myös tämä asiakkaille näkyvä toiminta voi olla haasteellista:

  • Miten saamme aikaan radikaaleja, kilpailuetua tuovia innovaatioita?
  • Miten jalostamme parhaat ideat nopeasti konkreettisiksi konsepteiksi ja innovaatioiksi?
  • Miten kehitämme ketterästi ja nopeasti kokeillen?
  • Miten innovoimme tehokkaasti kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa heidän osaamistaan hyödyntäen?

innovaatiot

Autamme asiakkaitamme synnyttämään radikaaleja innovaatiota törmäyttämällä erilaista osaamista luovasti RadiCamp –projekteilla. Tehokas ideoiden konkretisointi ja kokonaisvaltainen konseptikehitys tapahtuu ketterällä Kiihdyttämö-mallilla. Lähestymme innovointia Kokeilevalla kehittämisellä ja ketterän kehittämisen malleilla silloin kuin ne tuottavat asiakkaille suurinta lisäarvoa. Innovaatioiden synnyttämisessä kytkemme kehittämisen asiakkaisiin – vasta vuorovaikutus ja ideoiden testaaminen asiakkaiden kanssa luo mahdollisuuden läpimurtoihin. Innotiimin toiminnan ytimessä ovat erilaiset Innovaatioiskut, joihin olemme kehittäneet useita laajalle levinneitä malleja ja työkaluja. Kohdennetut työpajat varmistavat tuloksekkaat innovointiprojektit, joissa yhdistelemme organisaation, asiakkaiden ja kumppaneiden asiantuntijoiden osaamista.

Uudistumiskykyinen organisaatio mahdollistaa innovaatioiden synnyttämisen toistuvasti. Organisaation systemaattisella kehittämisellä tähdätään kestävään kilpailuetuun ja menestyviin innovaatioihin nyt ja tulevaisuudessa. Vastaamme seuraaviin haasteisiin.

  • Miten löydämme oikean suunnan innovaatiotoiminnalle ja saamme organisaation uudistumaan?
  • Miten aktivoimme koko organisaation mukaan innovaatiotoimintaan ja innostamme henkilöstön uudistamiseen?
  • Miten varmistamme resurssien hyödyntämisen ja tehokkaan innovaatioprosessin?

uudistumiskykyinen organisaatio

Autamme systemaattisessa ennakointityöskentelyssä ja visionäärisen innovaatiostrategian luomisessa, jotka antavat oikean suunnan organisaation innovaatiotoiminnalle. Työkalumme innovaatioilmaston arviointiin ja innovaatiokulttuurin kehittämiseen auttavat johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä yhdessä hyödyntämään organisaation piileviä voimavaroja. Organisaatio tarvitsee myös tehokkaat rakenteet, prosessit ja toimintatavat asiakastarpeiden tunnistamiseen, ideoiden luomiseen ja markkinoilla erottuvien innovaatioiden kehittämiseen. Näin katamme uudistumiskykyisen organisaation kolme tärkeää kokonaisuutta – strategian ja suunnan, kulttuurin ja innostuksen, sekä prosessit ja rakenteet.

Uudistumiskykyisen organisaation ytimessä on innovatiivinen ja osaava henkilöstö. Kaikki lähtee ihmisistä. Heidän osaamisensa ja motivaationsa määräävät organisaation innovatiivisen nosteen voiman. Tärkeitä kysymyksiä ovat mm.

  • Miten johto tukee tehokkaasti organisaation innovaatiotoimintaa ja -prosesseja?
  • Miten varmistamme esimiesten ja henkilöstön riittävän innovaatio-osaamisen?
  • Miten hyödynnämme innovatiivisuutta edistäviä työkaluja ja menetelmiä?

innovatiivinen henkilosto

Organisaation henkilöstö, esimiehet ja johtoa tarvitsevat riittävät innovaatiotaidot innovaatiotoiminnan edistämiseen omassa roolissaan. Nämä luovuuteen ja innovatiivisuuteen liittyvät taidot, toimintamallit ja työkalut ovat opittavissa systemaattisella harjoittelulla. Olemme sparranneet kymmenien organisaatioiden ylintä johtoa innovatiivisuuden käytännön edistämisessä ja valmentaneet satojen organisaatioiden esimiehiä ja henkilöstöä innovaatiotaitojen kehittämisessä. Innotiimi on kehittänyt useita maailmalle levinneitä innovointityötapoja, jotka valjastavat vuorovaikutuksen voiman ja ihmisten erilaisuuden uusien asioiden luomiseen. Koulutamme innovaatiotaitoja ja tehokkaita innovointityökaluja avoimissa sekä organisaatioille räätälöidyissä valmennuksissa.


Varaa konsulttimme teettämä ilmainen innovaatiotoiminnan kuntokartoitus.

Kiinnostuitko aiheesta?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme