Ota yhteyttä

 
Palvelut

Asiakas­kohtaaminen, asiakaskokemus

Joissakin organisaatioissa sana myynti on kirosana.

Päivittäisessä työssämme kohtaamme erilaisia asiakkaita, myöskin sisäisiä. Asiakkaita - Ihmisiä eri tehtävissä ja erilaissa organisaatioissa ja organisaatiotasoilla. Joissakin organisaatioissa sana myynti on kirosana. Olemme asiantuntijoita, palveluneuvojia, asiakaspalvelijoita, päälliköitä, johtajia… Tehtäviä ja titteleitä on runsaasti erilaisia, mutta yhteisenä nimittäjänä on vaikuttaminen toisiin ihmisiin - asiakaskohtaaminen.

Vaikuttaminen = ihmisten välistä kanssakäymistä = myymistä

Ihmisten välinen kanssakäyminen = vaikuttamista = myymistä

Myyminen = ihmisten välistä kanssakäymistä = vaikuttamista

Vaikuttaminen on taitolaji!

Asiakaskohtaamisvalmennuksessa saat arjen eri tilanteisiin toimivia työkaluja - pärjätäksesi vielä paremmin. Ihmisten välisessä kanssakäymisessä saat sanomasi paremmin perille ja ymmärretyksi, kun osaat ja tiedät, miten toimia. Valmennuksen oleellisena osana on ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen. Teemme valmennuksiin jokaiselle Luontaisten Taipumusten Analyysin (LTA), josta jokainen saa oman profiilinsa. Olenko Introvertti, ekstrovertti jne edesauttaa itsensä ymmärtämisessä ja sitä kautta toisten ihmisten ymmärtämistä. Erilaisuus on rikkaus, kun sen ymmärtää.

Asenne ratkaisee!