Ota yhteyttä

 
/ sunnuntai, 06 elokuu 2017

Do ideas have sex? – 365 tapaa kehittää innovaatiokulttuuria

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa kehittää innovaatiokulttuuria. Esitämme joka viikko seitsemän konkreettista keinoa innovaatiokulttuurin parantamiseksi. Tässä osa 32/52 – keinot 127-133. Mikä on sinun keinosi jatkaa tätä listaa?

127 Do ideas have sex?

Verkostojen hyöty uuden luomisessa on jo jonkin aikaa ollut eräs näkyvimpiä innovaatioteemoja. Monet toimijat ovat lisänneet erilaiset open-innovation ja hackathon mallit työkalulaatikkoonsa. Oivallus siitä, kuinka syvälle uudistumiskyvyn perustoihin verkostoissa lopulta sukelletaan, ei ehkä ole kuitenkaan yhtä laajasti jaettua. Erilaisten ajatusten ja ideoiden törmäykset, ja aivan erityisesti tämän mahdollistamien verkostojen laajuus, näyttäisi olevan lopulta uudistumiskyvyn tärkeimpiä edellytyksiä. Verkostojen rakentamiseen ja ylläpitoon kohdennettujen investointien nopean takaisinmaksuajan osoittaminen on kuitenkin haasteellista, joten usein toiminta jää yksilötason uteliaisuuden ja uskalluksen varaan. Jos organisaation uudistumiskyky on osa strategiaasi niin pohdi verkostoja strategisena resurssina ja voimavarana. Tukea pohdiskeluille saat Matt Ridleyn ajatuksista. Kannattaa varata vartti aikaa teemalle "When ideas have sex".

128 Asiakkaan asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen tukemaan innovointia

KYCC (Know your customers customer) on tuttu identiteetin- ja riskienhallinnan terminä mutta ei välttämättä osana innovaatioprosessia. Michael Porter hahmotteli jo kolme vuosikymmentä sitten malleja arvonluontiin arvoketjuissa. Asiakastarpeen ymmärtäminen onkin tärkeä osa tuotekehitystä ja palvelumuotoilua. Omassa näkökentässämme on tottumusten ja vahvojen oletusten luomia varjoja ja sama ilmiö vaivaa myös asiakkaitamme. Asiakkaan asiakkaan tarpeiden arviointi saattaa avata mielenkiintoisia ovia uusia tuotteita tai palveluita kehitettäessä. Syvällinen sukellus arvoketjun tarpeisiin vaatii toki resursseja ja aikaa, mutta jo pelkästään mielikuvaharjoitukset ovat hyödyllinen menetelmä innovaatioprosessin ideointivaiheen tukena - erityisesti jos aiheeseen on mahdollisuus valmistautua lyhyesti jo etukäteen.

129 Tee alaisesi töitä päivän verran

Työmotivaatio, aloitteellisuus ja työtyytyväisyys ovat organisaation innovaatio- ja uudistumiskyvyn kulmakiviä. Näitä voidaan tukea erilaisilla johtamisratkaisuilla mutta oletko kokeillut tehdä alaisesi töitä päivän verran? Tämä investointi tuottaa tulosta monella tasolla. Käytännön tekeminen lisää tehtäviin ja niiden tekijöihin liittyvää ymmärrystä, jonka avulla kommunikaatio on helpompi maadoittaa oikeaan viitekehykseen. Läsnäolo myös alentaa eri tasoilla kynnystä nostaa kehitysideoita esille. Tutkimukset osoittavat, että osaamisen laajentaminen ja sen osoittaminen on myös tärkeä hyvän johtajan ominaisuus. Oma käytännön kokemus liittyy erään keskisuuren USA:laisen elektroniikkavalmistajan toimitusjohtajan tapaan työskennellä päivä kvartaalissa eri tehtävissä tuotannossa. Havainnot kommunikaation helpottumisesta, luottamuksen lisääntymisestä ja esille nousevien haasteiden ratkaisun helpottumisesta olivat mieleenpainuvia.

130 Tutki kilpailijasi patenttisalkut

Patenttien tarkistaminen on tuotekehityksen rutiineja jo osana IP-osaamista, mutta juridiikan lisäksi toiminta voi olla myös hyödyllinen osa ideointiprosessia. Patenttien pohjalla toimivia, ideointia ja luovuutta tukevia järjestelmiä on saatavilla, mutta jo vapaasti käytettävillä hakutyökaluilla (mm. EPO, Espacenet, FreePatentsOnine, Googlepatents, PRH) pääsee pitkälle. Ideointityöpajan valmistautumistehtävänä kilpailijan patenttisalkun selailu ja tulosten läpikäynti tuottaa usein mielenkiintoisia uusia oivalluksia - ja joka tapauksessa ymmärrys kilpailijan kehitystoimista paranee.

131 "Varma keino ratkaista kaikki ongelmat: kysy viisi kertaa miksi"

Otsikon teksti oli erään heinäkuisen Iltasanomien artikkelin otsikko. Aiheen valintaan taisi olla syynä kesän uutispula, ja lupauskin on hieman yliampuva, mutta metodi sellaisenaan on ongelman analysoinnin kovaa ydintä lean ja kaizen ammattilaisilla. Ajat olivat hieman toiset, kun Sakichi Toyodan kerrotaan lähes sata vuotta sitten luoneen Toyota konsernin alustoja mm. tällä menetelmällä (katso 50-luvun Toyota kuvaus täällä). Menetelmä on edelleen toimiva lisä oikeiden kysymysten etsimiseen ongelmia ratkottaessa. Haasteiksi tunnistetaan usein pinnallinen keskittyminen oireisiin ja ajautuminen yksittäisiin satunnaistuloksiin, mutta rehellisellä itsekritiikillä ja valitsemalla työryhmään ihmisiä riittävän erilaisilla taustoilla, voidaan nämäkin ratkaista.

132 Luo turvallinen ympäristö verkostoideointiin – kokeile RadiCamp mallia!

Luottamus, selkeät tavoitteet ja sitoutuminen yhteistyöhön ovat verkostojen toiminnan perusedellytyksiä. Uuden luominen ja osaamisen aito jakaminen verkostokumppaneiden kesken edellyttää turvallista ympäristöä, jossa luottamus voi rakentua. Innotiimi-ICG:n RadiCamp on palvelumalli tähän tarpeeseen. Projektimalli, ei-kilpailevista organisaatioista kootut ryhmät, sopimuksin tuettu "avoin-suljettu" ympäristö joka luo luottamuksen ilmapiiriä, sekä fasilitoinnin ammattilaisten tuki on tuottanut hyviä tuloksia kaikissa toteutetuissa projekteissa. Lisätietoja löydät aluksi vaikka täältä.

133 Tee innovointivalmennuksesta säännöllistä organisaatiossasi

Kuka vastaa innovaatioista ja ketkä voivat osallistua uuden luomiseen? Jos vastauksesi on muuta kuin T&KI, niin olet ehkä samaa mieltä innovaatioguru Gary Hamelnin kanssa: "With a bit of training, and some opportunities for real-world practice, just about anyone can significantly upgrade their innovation skills. Any innovation program that doesn´t start by helping individuals to see the world with "fresh eyes" will almost inevitably fall short of expectations.". Kokemustemme mukaan säännöllinen ja laajasti organisaation kattava innovaatiovalmennus auttaa paremmin hyödyntämään organisaation uudistamispotentiaalin ja parantaa merkittävästi innovaatioprosessin tuottavuutta.

Mikä on vinkkisi innovaatiokulttuurin kehittämiseen?

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista innovaatiokulttuurin kehittämiseksi. Osallistu keskusteluun LinkedIn-ryhmässä Innovaatiot ja kehitystoiminta | Parhaat käytännöt | Suomi. Ryhmä on avoin, osallistu rohkeasti. Kokoamme ajoittain keskustelussa esitetyistä ideoista yhteenvedon blogisarjaan.

Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme ekirjan innovaatiokulttuurin kehittämisestä.

Lue täältä viime viikon ideat 120-126.

Pekka Rintala toimii osakkaana ja organisaatioiden innovaatio- ja uudistumiskyvyn konsulttina Innotiimi-ICG:llä. Hänen erityisenä mielenkiinnon kohteenaan ovat menetelmät, joilla innovaatiokyvykkyyden laadulliset avaintekijät saadaan määrällisiksi ja johdettaviksi strategian elementeiksi. Pekka toimii myös innovaatioilmaston mittausmenetelmiä kehittävässä Dolphin Index organisaatiossa.

Pekka Rintala

Sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jätä kommentti

Muista täyttää kaikki pakolliset tiedot (*) . HTML-koodi ei ole sallittu.