Ota yhteyttä

 
Toimitusajat puoliksi lean-ajattelulla

Toimitusajat puoliksi lean-ajattelulla

Veho kehitti Innotiimi-ICG:n tuella uusien Mercedes-Benz-henkilöautojen toimitusprosessia asiakkaille lean-filosofian mukaisesti. Pilotoinnissa aikaikkuna auton Suomeen saapumisesta asiakkaalle toimitukseen on jopa puolittunut. Asiakas haluaa saada uuden Mersunsa avaimet käteen mahdollisimman pian, joten nopeus ja myönteinen asiakaskokemus kulkevat käsi kädessä.

Tehtävä
Asiakas: Veho Oy / Mercedes-Benz-henkilöautot
Kesto: 6 kk

Haaste
Mercedes-Benz-henkilöautojen toimitusprosessin nopeuttaminen

Ratkaisu
Vehon toimintaprosessin uudistaminen auton maahantulosta toimitushetkeen. Lean-ajatteluun pohjautuva prosessien kehittäminen: toimitusprosessien eri vaiheiden kokonaisvaltainen tarkastelu ja osallistava työpajatyöskentely. Lean-ajattelun jalkauttaminen Vehon organisaatioon.

Vaikutus
Toimitusprosessin virtaustehokkuus Suomessa on jopa kaksinkertaistunut ja toimitusajat jopa puolittuneet entiseen verrattuna. Työn arki on sujuvampaa.

Tiimi
Matti Perttula, Jaakko Laurikainen /Innotiimi-ICG


Suomen johtaviin autokaupan toimijoihin lukeutuva Veho aloitti vuoden 2017 alussa uusien Mercedes-Benz-henkilöautojen prosessikehityshankkeen. Kehityksen kohteena oli toimitusprosessi Suomessa auton maahantulosta toimitushetkeen asiakkaalle. Veho valitsi Innotiimi-ICG:n kumppanikseen vakuuttavien referenssien perusteella. Kehitysprojektin runko rakentui neljän työpajatapaamisen ympärille, joihin osallistui veholaisia eri osista organisaatiota. Käytännön esimerkkien tarkastelu, erilaiset pelit sekä itsenäinen pohdinta työpajatapaamisten välissä johtivat uusiin oivalluksiin. Onnistumisen avaimena oli toimitusprosessin kokonaisuuden tekeminen tutuksi ja läpinäkyväksi kaikille veholaisille, jotka osallistuvat sen eri vaiheisiin. Kehitysprojektin tuloksena uudistettua toimintamallia pilotoitiin yhdessä toimipisteessä ja jopa puolitettiin Suomen-toimitusaika entiseen verrattuna. Toimintamalli päätettiin ottaa pilotin tulosten perusteella käyttöön Vehossa laajemminkin.

”Vahvat näytöt lean-prosessikehittämisestä.”
Timo Lehto, kehitysjohtaja, Veho Oy

Haluatko sinäkin lisätä asiakasarvoa ja nopeuttaa prosesseja Lean ajattelulla?
Ota yhteyttä konsultti Matti Perttulaan: 050 584 6850, matti.perttula@innotiimi-icg.com