Ota yhteyttä

 
Innotiimi-ICG sparraa EU-instituutioiden esimiehiä

Innotiimi-ICG sparraa EU-instituutioiden esimiehiä

Maailman muuttuessa kiihtyvää tahtia myös julkisen sektorin työyhteisöiltä ja esimiestyöltä vaaditaan uudenlaista ketteryyttä.

European School of Administration (EUSA) on tukeutunut Innotiimi-ICG:n ja sen läheisten yhteistyökumppanien johtamisvalmennusosaamiseen vuodesta 2007 lähtien. Yhteistyö on syventynyt jatkuvasti, nykyinen sopimus kattaa EUSA:n järjestämien, kaikille EU-toimielimien esimiehille tarjottavien yhteisten valmennusten lisäksi unionin toimielimien räätälöidyt johtamisvalmennustarpeet. Innotiimi-ICG:n asiakkaina on yhteensä 37 EU:n toimielintä ja virastoa.

Euroopan unionilla on ollut perustavanlaatuinen rooli rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisessä toisen maailmansodan jälkeen. Integraation syventyessä useissa jäsenmaissa on noussut esiin kriittisiä äänenpainoja unionia kohtaan. Oikeuttaakseen olemassaolonsa ja vastatakseen populistiseen kritiikkiin EU:n on kyettävä tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja jatkuvasti monimutkaisemmiksi käyviin haasteisiin.

Nopeasti kehittyvät turvallisuusuhkat, keskinäisriippuvainen maailmantalous ja digitalisaation kaltaiset globaalit megatrendit haastavat EU:n instituutioiden lisäksi myös kansalliset viranomaiset.

Työyhteisöjen ja esimiestyön kehittämistä ympäri Eurooppaa

Innotiimi-ICG:n Partner Katri Auvinen on ollut alusta alkaen avainhenkilönä EUSA:n kanssa tehdyssä yhteistyössä. Lähes 20 vuotta Brysselissä asunut ja yli 11 vuotta konsulttina työskennellyt Katri on kehittänyt työyhteisöjä ja esimiestyötä ympäri Eurooppaa.

– Jokainen unionin toimielin on omanlaisensa monikansallinen työyhteisö omine haasteineen, eikä erilaisten johtamiskulttuurien törmäyksiltä aina vältytä. On kuitenkin erittäin palkitsevaa valmentaa fiksuja ihmisiä, joita yhdistää sitoutuminen kansainvälisyyteen ja eurooppalaisiin arvoihin. Kurssilaisten oppimisvalmiudet ovat kohdillaan, sillä vain lahjakkaat ja motivoituneet ihmiset läpäisevät EU:n rekrytointiprosessin tiukan seulan, Katri kertoo.

– Yhteistyön jatkuminen tarjouskilpailusta toiseen jo kymmenen vuoden ajan osoittaa, että Innotiimi-ICG:n johtamisvalmennus vastaa EUSA:n ja EU:n toimielimien korkeisiin laatuvaatimuksiin. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että voitimme viime vuonna yhteistyökumppanimme kanssa myös kaikkien EU-toimielimien organisaation kehittämiseen keskittyvän tarjouskilpailun, vaikka kilpailu puitesopimuksista on kiristynyt koko ajan, hän iloitsee.

Innotiimi-ICG:n ja EUSA:n yhteinen taival

Ensimmäisen puitesopimuksen aikana, vuosina 2007–2010, Innotiimi-ICG konsortiokumppaneineen vastasi useiden uusien valmennuskokonaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta EU-toimielimien esimiehille. Innotiimi-ICG toi valmennuksiin mukaan omaa erityisosaamistaan kuten dialogisia, osallistavia ja virtuaalisia menetelmiä, prosessoivaa otetta ja action learning -harjoituksia sekä coachaavaa esimiesotetta.

Vuosina 2011–2014 Innotiimi-ICG kumppaneineen keskittyi tiiminvetäjille suunnattujen valmennusten suunnitteluun ja toteutukseen. Uuden sopimuksen myötä yhteistyö laajeni EUSA:n standardivalmennuksista EU:n toimielimien räätälöityihin johtamisvalmennuksiin eri puolilla Eurooppaa. Räätälöidyistä valmennuksista oli mahdollista rakentaa pidempiä oppimisprosesseja perinteisen luokkahuonevalmennuksen sijasta, minkä ansiosta oppiminen – ja oppimisen käytäntöön vieminen – voitiin linkittää paremmin osaksi osallistujien jokapäiväistä esimiestyötä.

Nykyinen, vuonna 2015 solmittu nelivuotinen sopimus kattaa sekä EUSA:n standardivalmennukset – jotka muokattiin uuteen uskoon ensimmäisen sopimuskauden aikana – että kaikkien EU:n toimielimien instituutiokohtaiset johtamisvalmennustarpeet. Innotiimi-ICG:n ja kahden muun yrityksen muodostaman konsortion sopimuskumppaneina on yhteensä 37 unionin toimielintä kaikissa jäsenmaissa. Sopimuskumppaneihin lukeutuu mm. EU:n ulkoasiainhallinto (European External Action Service, EEAS), jolla on edustustoja ympäri maailmaa.