Ota yhteyttä

 
Vain turvallisesti tehty työ johtaa huipputulokseen

Vain turvallisesti tehty työ johtaa huipputulokseen

Puuttuisitko ilman suojaimia tehdasalueella liikkuvan kollegasi toimintaan? Antaisitko palautetta turvamerkityltä reitiltä poikkeavalle alihankkijalle? Stora Enson Imatran-tehtaalla tehdään sitkeää työtä työtapaturmien 0-tason saavuttamiseksi.

Suomalaisilla on tunnetusti korkea kynnys puuttua muiden tekemisiin, vaikka ne vaarantaisivat työpaikan turvallisuutta ja rikkoisivat pelisääntöjä. Syy on yhtä lailla haluttomuudessa puuttua kuin riittämättömissä palautetaidoissakin. Viime kädessä odotetaan esimiehen puuttuvan asiaan. Stora Enson Imatran-tehtaalla valittiin kuitenkin määrätietoinen linja työtapaturmien 0-tason saavuttamiseksi.

Terveenä kotiin joka päivä

– Työturvallisuus on toimintamme yksi tärkeimpiä fokusalueita. Tavoitteemme ei voi olla yhtään vähempää kuin se, että jokainen työntekijä pääsee terveenä ja turvallisesti kotiin joka päivä, lataa Imatran-tehtaan henkilöstöpäällikkö Aimo Kettunen.

Vuonna 2010 poissaoloon johtaneita tapaturmia oli 25–30 kappaletta miljoonaa työtuntia kohden. Lähtötilanteessa haasteena oli Kettusen mukaan saada kaikki mukaan tekemään turvallisuustyötä. Ohjeita ja sääntöjä kyllä oli, mutta asenteet sallivat poikkeamat ja piittaamattomuuden. Tuloksena oli tehdastyön tyypillisiä työtapaturmia: liukastumisia, kompastumisia, haavoja ja mustelmia.

Kettunen tiesi, ettei joukko uusia sääntöjä parantaisi tilannetta, vaan edessä olisi koko Imatran väen kouluttaminen. Toteutuskumppaniksi hän valitsi Innotiimi-ICG:n, josta hänellä oli aiempaa kokemusta esimiesten valmennuksista.

– Määrittelimme tavoitteeksi puuttumisen ja palautteenannon tason nostamisen. Esimiehemme harjoittelivat Innotiimi-ICG:n koulutuksissa konkreettisesti rakentavan ja positiivisen palautteen antamista. Tämän jälkeen esimiehet valmensivat seuraavan tason oppimillaan metodeilla. Kävimme näin läpi koko organisaation ylhäältä alas.

Jokaisen valmennusosion lopussa osallistujat laativat yhteisen sopimuksen kahdesta asiasta: aktiivisesta turvallisuushavaintojen tekemisestä sekä turvallisuuspalautteiden antamisesta ja asiallisesta vastaanottamisesta. Tuloksia tarkasteltaessa nämä sopimukset pitivät.

– Olin positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka nopeasti kehitys lähti oikeaan suuntaan. Tämä kertoo siitä, että ihmisten suhtautumisessa turvalliseen työntekoon on tapahtunut selkeä muutos. Meillä on edellytykset saavuttaa tavoiteltu 0-taso.

Työturvallisuus on kokonaisuuden katsomista ja kaverista välittämistä

Vuonna 2016 sattui enää neljä poissaoloon johtanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Imatran-tehtaan edistys on huomattu myös muualla Stora Enson organisaatiossa. Kehityskaari kuuluu tehtaiden parhaimmistoon, ja imatralaiset ovat mielissään jakaneet parhaita käytäntöjä muiden paikkakuntien käyttöön. Esimerkkitilanteista on esimerkiksi kuvattu videoklippejä.

Kettusen mukaan suurin oivallus tehtaalla on ollut se, että vain turvallisesti tehty työ johtaa huipputulokseen. Yli tuhannen työntekijän osalta poissaolojen huikea pienentyminen on parantanut kokonaistuottavuutta.

– Turvallisuus merkitsee sitä, että katsotaan kokonaisuutta ja välitetään siitä kaveristakin. Nyt meillä on työkalut ja halu puuttua turvattomaan toimintaan. Muuttunut toiminta ja suhtautuminen turvallisuuteen luo edellytykset jatkokehittämiselle.