Ota yhteyttä

 
Huippulaadun salaisuus on vauhdikas muutos - BMW otti tehot irti ICG:n avulla

Huippulaadun salaisuus on vauhdikas muutos - BMW otti tehot irti ICG:n avulla

"Osallistava Rapid Results huomioi henkilöstön ammattitaidon ja teknologisen osaamisen paremmin kuin perinteinen ylhäältä johdettu muutos." Joachim Rückert, BMW

 

BMW:n moottoritestausyksikön 600 työntekijää valvovat moottorituotannon korkeita laatustandardeja ja varmistavat, että uudet innovaatiot toimivat myös käytännössä. Yksikkö toteutti kestävän muutoksen neljässä kuukaudessa ICG:n Rapid Results -mallilla. Se onnistui saavuttaman tavoitteensa: tehostuneet testausprosessit, kehittynyt toimintakulttuuri ja kohentunut konsernin sisäinen asiakastyytyväisyys yksikön toimintaa kohtaan. 

Muutos perustui yhdeksään Rapid Results -projektiin, joihin moottorikehitysyksikön henkilöstö osallistui päivittäisten työtehtävien ohessa. Jokainen projektitiimi määritteli itselleen selkeät ja mitattavat tavoitteet. Luottamuksen ja henkilöstön osaamisen varaan rakentuneet Rapid Results -projektit johtivatkin konkreettisiin tuloksiin. Moottoritestausyksikön kapasiteetti kasvoi 20 prosenttia, yksikön organisaatiorakenne yksinkertaistui ja konsernin sisäinen asiakastyytyväisyys parani huomattavasti tehostuneen tiedonvaihdon ansiosta.

BMW:n moottoritestausyksikön matkakumppaneina muutoksessa olivat ICG:n itävaltalaiset konsultit Manfred Höfler ja Thomas Mandl. Lue yksikön johtajan Johannes Guggenmosin ja BMW:n projektikoordinaattori Joachim Rückertin haastattelusta, miten Rapid Results -malli vauhditti moottoritestausyksikön uudistumista.

Miksi valitsitte nimenomaan Rapid Results -mallin?

Johannes Guggenmos:
Valitsimme Rapid Results -mallin, koska se tuo näkyviin konkreettisia muutoksia jo 100 päivän jälkeen. Merkittävät uudistukset vaativat paljon aikaa ja kärsivällisyyttä. Organisaation eri tasoilla toimivat ihmiset kuitenkin haluavat nähdä muutoksia enemmän tai vähemmän välittömästi. Rapid Result -malli nostaa nopeasti esiin tuloksia, jotka ylläpitävät henkilöstön motivaatiota matkalla kohti tavoitetilaa.

Joachim Rückert:
Moottoritestauksen prosessit ovat hyvin monimutkaisia ja teknologiapainotteisia. Osallistava Rapid Results -malli huomioi henkilöstön ammattitaidon ja teknologisen osaamisen paremmin kuin perinteinen ylhäältä johdettu muutos.

Miltä luottamukseen pohjautuva Rapid Results -malli näytti yksikön johdon näkökulmasta?

Johannes Guggenmos:
Käytännön tekemisestä vastaavat henkilöt ymmärtävät kehittämistarpeet kaikkein parhaiten. Päätimme siis ottaa henkilöstön mukaan muutokseen ideoimaan toimintatapojen kehittämistä yhdessä kumppaniemme kanssa. Luottamuksen vapauttama energia johti vaikuttaviin tuloksiin ja mahdollisti muutosten toteuttamisen. Suurin haaste oli löytää tasapaino päivittäisen työn ja projektien vaatimien resurssien välillä. Johdon on oltava intensiivisesti mukana tukemassa Rapid Results -projekteja, jotta muutosprosessi ei lisäisi henkilöstön kuormitusta kohtuuttomasti.

Joachim Rückert:
Muutosprosessiin oli yksinkertaisesti keskitettävä tarpeeksi voimavaroja. Päätöksentekoa kuitenkin helpotti se, että saimme Rapid Results -projekteista välittömästi irti tuloksia, joita pystyimme hyödyntämään päivittäisessä työssämme. Johdolta Rapid Results -malli vaatii päättäväisyyttä ja kärsivällisyyttä, sillä projekteihin on sitouduttava ja paneuduttava syvällisesti.

Oliko muutosprosessissa ja sen tuloksissa jotain yllättävää?

Johannes Guggenmos:
Yksi tavoitteistamme oli konsernin sisäisen asiakastyytyväisyyden kehittäminen. Rapid Results -projektitiimit sitoutuivat ilahduttavan vahvasti itselleen asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseen. Yllätyin erityisesti siitä, miten aktiivisesti konsernin sisäiset asiakkaamme osallistuivat projekteihin. Avoimen keskusteluyhteyden synnyttämän tiedonvaihdon ansiosta Rapid Results -projektit kehittivät myös BMW:n muiden yksiköiden toimintatapoja.

Joachim Rückert:
Rapid Results -projekteista tiimitasolla vastanneet henkilöt asettivat kunnianhimoiset tavoitteet. Oli hienoa nähdä, miten itsenäisesti ja motivoituneesti kaikki Rapid Results -projektitiimit työskentelivät saavuttaakseen tavoitteensa.

Mitä opit henkilökohtaisesti?

Johannes Guggenmos:
Opin ennen kaikkea sen, ettei muutosprosessi voi olla yksittäisten henkilöiden varassa ja suuntautua vain ylhäältä alas. Luottamus motivoi henkilöstöä ja mahdollistaa muutoksen toteuttamisen. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että Rapid Results -projektien muodostamaa kokonaisuutta koordinoi motivoitunut, ammattitaitoinen ja itsevarma muutosagentti, joka pystyy saavuttamaan sekä työntekijöiden että johdon luottamuksen.

Joachim Rückert:
Käsitin, että ilman Rapid Results -mallia saavuttamamme tulokset eivät olisi olleet yhtä oleellisia päivittäistä työntekoa ajatellen. Toteutimme Rapid Results -projektit päivittäisten rutiinien ohessa, joten tulokset saivat käytännön vahvistuksen parhailta asiantuntijoilta, työntekijöiltä itseltään. Näin ollen johtopäätösten välitön jalkauttaminen oli helppoa. Tunnistimme lisäksi parhaita käytäntöjä, joita voimme hyödyntää jatkossa muissa hankkeissa.

Haastattelu on alun perin julkaistu englanniksi Change Magazinessa. Kuva: BMW mediakit

Inspiroiko BMW:n onnistuminen? Kokeile Rapid Resultsia omassa organisaatiossasi. Innotiimi-ICG kuuluu kansainväliseen Integrated Consulting Group -konserniin, joka auttaa asiakkaitaan toteuttamaan muutos- ja kehityshankkeet kestävästi, nopeasti ja tuloksellisesti.